Felix Karol 1961

  • Karol Felix

sa narodil 26.7.1961 v Košiciach. Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre a v rokoch 1981-1987 na VŠVU v Bratislave (prof. Brunovský). V roku 1991 bol štipendistom flámskeho ministerstva kultúry. Vystavuje doma i v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár