Černý Karel 1910-1960

  • Karel Černý

Narodil sa 19. 2. 1910 v Brne, zomrel 18. 10. 1960 v Prahe. Vyučil sa mechanikom, popri tom navštevoval maliarske kurzy u Jaroslava Kutmana. 1932 študoval na Ukrajinskej akadémii výtvarných umení v Prahe, 1933 bol prijatý na AVU (prof. J. Obrovský). 1940 sa stal riadnym členom spolku Mánes. V 40. rokoch bol ocenený J. Chalupeckým ako jeden z najtalentovanejších maliarov svojej generácie. 1946 cesta do Paríža. Vystavoval v Prahe (1942, 1944, 1946, 1948, 1957, 1958, 1961, 1986), Bukurešti (1957), Liberci (1963), Brne (1981). Kolektivne vystavoval v Neapole, Soffi, Paríži, Bruseli, Kodani, Helsinkách. Od 1940 pravidelne vystavoval so spolkom Mánes. Raná, povojnová tvorba Karla Černého zásadným spôsobom ovplyvnila začiatky Vincenta Hložníka a ďalších maliarov tzv. pokolenia druhej svetovej vojny.

Mám záujem

Kontaktný formulár