Púchovský Juraj 1978

  • Juraj Puchovský

po ukončení bratislavskej SŠUP, 1997 – 2003 študoval na VŠVU v Bratislave na Katedre voľnej grafiky a knižnej ilustrácie (prof. D. Kállay). Patrí k tichšej, menej zdôrazňovanej tendencii mladej slovenskej maľby, ktorá sa vracia k expresionizmu, ktorý vyhovuje introspektívnemu rukopisnému prejavu. Tvorbu charakterizuje ustredný motív fragmentarizovanej figúry v náznakovitom prostredí schopnom vyjadrovať nálady, metaforicky stvárňovať pocity stratenosti a strachu súčasného človeka, ako aj jeho temné stránky. V tomto spôsobe umeleckého rozmýšľania sú pre autora dôležité zvieracie motívy. Jeho beštiáriá sú niekde na pomedzí voľnej tvorby a ilustrácie, baví ho vytvárať autorské knihy – má blízko k literatúre ktorá ho ovplyvňuje (L. Gavulová).

Mám záujem

Kontaktný formulár