Krén Juraj 1925-1969

  • Juraj Krén 

sa narodil v roku 1925 Nové Mesto nad Váhom, zomrel v roku 1969 Bratislava.1945-1950 študoval monumentálno dekoratívnu maľbu na Akadémii výtvarných umení v prahe (prof. Rada, Sychra). Už počas štúdií  sa nechal inšpirovať výtvarnými názormi Cézanna, Picassa, Chagalla i surrealistov, ale i Čechom Františkom Tichým. Ťažisko jeho tvorby však spočíva predovšetkým v tapisériách, gobelínoch a neskôr v dielach architektonicko-dekoratívneho charakteru.

Mám záujem

Kontaktný formulár