Čutek Juraj 1957

  • Juraj Čutek

absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe, v ateliéri prof. J. Malejovského (1977 - 1983). Venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, maľbe, kresbe, tvorbe autorského nábytku, sochárskemu dotváraniu interiérov a exteriérov budov. Od roku 1984 realizoval celý rad samostatných výstav (Bratislava, Praha, Trenčín, Brno, Banská Štiavnica, Prešov, Zürrich, Paríž, Utrecht a Haag) a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav a sympózií doma a v zahraničí. Je zastúpený vo viacerých verejných i súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave. Sochárska tvorba Juraja Čuteka je nezameniteľná a ľahko identifikovateľná. Jeho sochy sú bravúrne komponované z dreva a kovu, aby nám odvážne a s fantáziou tlmočili autorove originálne predstavy, bizarné vzťahy a neobyčajné súvislosti sveta okolo nás. Favorizujúcim materiálom je drevo - jemne vyhladené do takmer dokonalých tvarov, pričom autor s citom a mierou využíva jeho letokruhy, štruktúry a povrchové zvláštnosti. No pútavý sochársky príbeh sa rozvíja až v spojení dreva s kovom - s fragmentmi predmetov, strojov a prístrojov, ktoré už neplnia svoju funkciu a až v odvážnom dialógu s klasickým materiálom drevom nadobúdajú nové významy a hodnoty.

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár