Nemčík Július 1909-1986

  • Július Nemčík 
sa narodil 12. 11. 1909 v Lipníkoch (Nemcovciach) pri Prešove, zomrel 7. 1. 1986 v Bratislave. 1936-42 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Obrovský, Hönich). 1942-45 žil striedavo v Prešove a v Prahe, 1945-54 v Košiciach, od 1954 v Bratislave. Zúčastňoval sa na výstavách Spolku slovenských výtvarných umelcov. 1945 spoluzakladal Spolok východoslovenských umelcov, ktorý sa neskôr stal súčasťou regionálneho umeleckého združenia Svojina (1946-49 bol predsedom jeho výtvarného odboru). 1948 bol na študijnom pobyte v Paríži. Samostatne vystavoval v galériách a múzeách Prešove (1942, 1960 s E. Spannerovou, 1985), v Bratislave (1946, 1956, 1960, 1961, 1966, 1975, 1979, 1980, 1984, 1989), Ružomberku (1946 s M. A. Bazovským), Humennom (1949 s Konečným), Michalovciach (1949 s Konečným), Spišskej Novej Vsi (1956), Kyjeve (1957), Košiciach (1960, 1979, 1985), Ostrave (1960, 1961), Sofii (1962 s Snopkom), Berlíne (1967), Viedni (1967), Alexandrii (1969), Káhire (1969), Moskve (1970), Tartu (1970), Komárne (1971, 1985 s F. Gibalom), Budapešti (1978), Trnave (1979), Nitre (1982, 1984), Dunajskej Strede (1985).

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár