Bártfay Július 1888-1979

  • Július Bártfay

sa narodil 28. 9. 1888 v Nitre, zomrel 25. 8. 1979 v Bratislave. Vyučil sa za umeleckého rezbára v Nitre, 1905-6 pracoval v Budapešti (továreň TÉK), 1906-9 si v Nitre otvoril umelecko-stolársku dielňu, venoval sa úžitkovej a remeselnej práci. Po pôsobení v Nitre a vo Viedni 1913-14 narukoval na front. Po skončení vojny pracoval vo svojom ateliéri v Nitre. Francúzsko navštívil trikrát. Prvýkrát 1913, keď spolupracoval na rezbárskych prácach na výzdobe pavilónu mesta Viedne na Svetovej výstave v Lyone. Väčší význam mali ďalšie dva pobyty v Paríži, počas prvého (1920-23) sa bližšie zoznámil s francúzskym sochárstvom - pôsobil ako pomocník v dielňach A. Bartholomeho, Ateniho a napokon v ateliéri E. A. Bourdella. 1925 pobudol tri mesiace v Ríme, kde navštevoval Akadémiu krásnych umení. Počas druhého pobytu v Paríži v 1928-30 pracoval pre spoločnosť Photo reliéf. Pôsobil a žil v Nitre, kde mal po 1926 ateliér s L. Erdészovou.

Mám záujem

Kontaktný formulár