Trepáč Jozef 1936

  • Jozef Trepáč

sa narodil  21. 10. 1936, Valaská Belá. Maliar,  grafik, ilustrátor, pedagóg. Jozef Trepáč žije a tvorí v Bratislave. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (SŠUP), absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960 – 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) u profesorov Ladislava Čemického a Jána Mudrocha na oddelení figurálno-kompozičnej a portrétnej maľby. 1968 – 1969 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. 1983 – 1990 bol docentom a vedúcim Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. 1990 – 2003 po odchod do dôchodku pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.

Mám záujem

Kontaktný formulár