Majkut Jozef 1909-1963

  • Jozef Majkut

sa narodil 30. 1. 1909 v Betlanovciach, zomrel 16.9. 1963 v Košiciach. 1932-1933 študoval na jednoročnej pedagogickej akadémii v Bratislave. 1933-1940 učiteľ v Bánove, Spiškej Novej Vsi, Levoči a v Poprade. 1940-1945 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Benka, Schurmann, Mudroch). Študijné cesty do Talianska, Nemecka, Rakúska. 1945-1949 profesor kreslenia na gymnáziu v Košiciach, vyučoval tiež na pobočke Pedagogickej fakulty v Košiciach. 1949-1952 pracovník Odboru školstva a kultúry KNV, 1952-1959 riaditeľ Krajskej galérie v Košiciach, 1959 vedúci katedry výtvarnej výchovy PF v Košiciach.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár