Kostka Jozef 1912-1999

  • Jozef Kostka

sa narodil 29. 1. 1912 v Stupave, zomrel 1997 v Bratislave. Vyučil sa v džbankárskej dielni svojho strýka, známeho ľudového keramikára Ferdiša Kostku (1926-1929). Začal študovať na Umeleckopriemyslovej škole v Brne (1929-1931) a pokračoval na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe, (1932-1937, prof. K. Dvořák). Po skončení absolvoval ročný štúdijný pobyt na École des Beaux Arts v Paríži (1938-1939), kde sa stretol s F. Kupkom a J. Šímom. Po návrate krátko pôsobil v Marianke, od 1940 v Bratislave, kde na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej počas neprítomnosti J. Koniarka viedol odbor modelovania ( 1943 bol menovaný docentom). 1947-1949 bol menovaný mimoriadnym profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od 1949 pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení (do 1973). Viedol oddelenie figurálneho sochárstva. V období 1955-1959 bol rektorom.

Mám záujem

Kontaktný formulár