Hanula Jozef 1863-1944

  • Jozef Hanula

sa narodil 6. 4. 1863 v Sliačoch, zomrel 22. 8. 1944 v Liptovskom Mikuláši. V 1880-82 a 1885-88 študoval na Krajinskej škole pre kreslenie v Budapešti (prof. Greguss, Lotz, Székely), 1891-92 v škole S. Hollósyho v Mníchove, 1892-96 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Hackl, Marr, Defregger). 1878-80 pôsobil ako maliarsky pomocník v Spišskej Kapitule, od 1896 slobodný umelec v Chrasti nad Hornádom, 1918-19 učiteľ kreslenia na reálke v Žiline, 1919-34 učiteľ na meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj ako publicista - 1918-22 redigoval týždenník Tatry. 1935 napísal knihu Spomienky slovenského maliara (Martin 1940). 1902 účasť na výstave slováckych výtvarníkov v Hodoníne. 1903-7 vystavoval na niektorých výstvách Grupy uhorsko-slovenských maliarov, 1919-39 pravidelná účasť na výstavách Spolku slovenských umelcov

Mám záujem

Kontaktný formulár