Chovan Jozef 1911-2001

  • Jozef Chovan

sa narodil 11. 5. 1911 vo Sv. Antole pri Banskej Štiavnici, zomrel 20. 10. 1987 v Bratislave. Študoval u A. Hoffbauera aj. Beneša na UMPRUM v Prahe (1933). 1938-39 vyučoval na ŠUR v Bratislave textilné návrhárstvo a harmóniu farieb, po zrušení školy na Odbornej škole drevárskej v Humennom. Po 1945 na SŠUP v Bratislave (1950–57 riaditeľ), 1957-79 na VŠVU v Bratislave, kde viedol Oddelenie úžitkovej grafiky. Od 1963 bol členom skupiny Život. venoval sa kresbe, voľnej grafike, plagátovej tvorbe, návrhom hračiek, zúčastnil sa súťaže na návrh opony pre Nové divadlo v Bratislave.

Mám záujem

Kontaktný formulár