Baláž Jozef 1923-2006

  • Jozef Baláž

sa narodil v v Hlohovci, zomrel v Bratilslave. Grafik a ilustrátor, autor tapisérií a artprotisov a monumentálnej nástennej mozaiky. 1939 – 1943 sa vyučil za reprodukčného grafika v Slovenskej Grafii v Bratislave. V roku 1946 začal študovať na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave kresbu, maľbu a grafiku u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Jozefa Kostku a Kolomana Sokola. Po založení Vysokej školy výtvarných umení pokračoval v štúdiu u profesora Dezidera Millyho (v rokoch 1949-1952). Posledný rok štúdia ukončil na Akadémii výtvarných umení v Sofii pod vedením profesora Ilju Beškova. 

Mám záujem

Kontaktný formulár