Murmann Jozef Arpád 1889-1943

  • Jozef  Arpád  Murmann

sa narodil 5. 3. 1889 v Bratislave. Vďaka finančnej podpore 1. Prešporskej sporiteľne v rokoch 1908 – 1912 študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u profesora Josefa Müllnera (1879 – 1968). Rokom začatia akademického štúdia (1908) je datované zrejme najstaršie známe umelcovo dielo – sadrový reliéf Portrét muža, nachádzajúci sa v zbierkach SNG. V roku 1912 Murmann odcestoval do Paríža a predstavil sa na tamojšom národnom salóne. O rok neskôr sa stal členom Société Nationale des Beaux Arts, ktorej predsedom bol v tom čase slávny Auguste Rodin. Dva roky, ktoré Murmann strávil v Paríži, podstatne ovplyvnili jeho tvorbu, zaradil sa do prúdu medzinárodnej avantgardy. Potom, až do skončenia vojny, žil v Berlíne, kde bol zamestnaný v umeleckej firme Cassierer a v rokoch 1915 – 1916 vystavoval vo výstavnej budove (pavilóne) berlínskej secesie (Berliner Sezession). Ďalšie tri roky s rodinou – manželkou Gisellou Máté a dvoma synmi Arpádom a Gézom – prežil v Budapešti. Tu môžeme pozorovať výraznejšiu zmenu v orientácii jeho tvorby, zreteľnou sa stáva neoklasická línia.

Mám záujem

Kontaktný formulár