Jurča Joseph 1925-2005

  • Joseph Jurča
sa narodil 23. 3. 1925 v Paríži, zomrel 10. 9. 2005 v Trnave. Po návrate na Slovensko študoval na Odbornej keramickej škole v Modre (1941 – 1943), na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave (1945 – 1946) a na Vysokej škole umělecko-průmyslové v Prahe (1948 - 1953), kde v roku 1953 ukončil štúdium v oddelení monumentálnej plastiky u prof. Bedřicha Stefana a Jana Kavana. Popri štúdiu pomáhal v ateliéry Jána Koniarka kde sa priučil modelovaniu a sochárskym technikám. Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1954 – 1986 na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave, Pedagogickej fakulte v Trnave a Ľudovej škole umenia v Trnave. Popri monumentálnej tvorbe sa Jozef Jurča venoval aj komornej maľbe. Bol členom tzv. Trnavskej päťky (Balog, Bartek, Čech, Dóka st. a Jurča).

Mám záujem

Kontaktný formulár