Hampl Josef 1932-2019

  • Josef Hampl

sa narodil v roku 1932 v Prahe, zomrel v roku 2019. Český autor koláží, maliar, sochár, grafik. 1955-1960  študoval na súkromnej Škole dekoratívneho umenia v Prahe. Navštevoval večerné prednášky z histórie umenia  na Výtvarnej škole Václava Hollara. Samostatne vystavoval od roku 1964. V Československu vystavoval len v malých neoficiálnych galériách, v 70. a 80. rokoch bol pozývan na prehliadky grafického umenia vo svete a stal sa známym v Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Polsku, Japonsku a Spojených štátoch amerických. Od konca 60. rokov sa  venoval sochárskej tvorbe a uskutočnil 30 akcií a inštalácií v prírode a interiéroch. Od 70. rokov sa účastnil celosvetových projektov Mail Artu. Do roku 2017 mal Josef Hampl 84 autorských výstav v Českej republike a zúčastnil sa 600 spoločných výstav, z toho 380 v zahraničí. Po roku 2000 pracoval väčšinou vo svojom ateliéri. Je členom výtvarného odboru Umeleckej besedy, volného združenia Papiriál a Künstlergilde v Nemecku.

Mám záujem

Kontaktný formulár