Čihánková Jarmila 1925-2017

  • Jarmila Čihánková

sa narodila 26. 6. 1925 v Roštíne. Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Ľ. Fulla), 1942-43 na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mudroch). Štúdiá ukončila 1946-50 na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Bauch, Pelc). Vo svojej tvorbe inklinovala od počiatkov ku konštruktivistickej výstavbe obrazu, na princípe opakovania zvoleného základného prvku, ktorý striedavo uplatňovala v plošnej - obrazovej statickej polohe i v priestorových mobilných objektoch. Vyšla z kubizmu legérovského typu (začiatok 60. rokov). Neskôr v jej tvorbe prevládli experimenty dotýkajúce sa aktuálnych svetových geometrizujúcich tendencií, s odkazmi na tvaroslovie a farebnú arabesku slovenského folklóru. Zaradila sa tak k významným predstaviteľom nášho umenia šesťdesiatych rokov.

Mám záujem

Kontaktný formulár