Kulich Ján 1930-2015

  • Ján Kulich

sa narodil 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine. Ako šestnásťročný študoval Kulich už na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe (ČR) v medailérskej špeciálke u profesora Otakara Španiela, kde absolvoval aj umeleckú ašpirantúru (1952–1954).  V roku 1954 prišiel Ján Kulich do Bratislavy, kde pôsobil 35 rokov ako pedagóg, od roku 1972 ako profesor. V rokoch 1971–1973 bol prorektorom, potom v rokoch 1973–1989 rektorom Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Jeho sochy a pomníky možno vidieť na mnohých miestach na Slovensku. Vo sfére pomníkovej tvorby sa inšpiroval témou Slovenského národného povstania (SNP) a oslobodzovacích bojov na Slovensku, ale aj politicko-spoločenskými témami blízkymi vtedajšiemu komunistickému režimu.

Mám záujem

Kontaktný formulár