Kudlička Ján 1948

  • Ján Kudlička

sa narodil 28. 5.  1948 v Ružomberku. 1966-1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1996 sa habilitoval na docenta na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 2006 získal doktorát na Akadémii krásnych umení vo Varšave, v roku 2012 bol inaugurovaný na Akadémii krásnych umení vo Varšave na profesora. Pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej Bystrici, na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Univerzita Jána Dlugosza v Čenstochovej a na Akadémia muzických umení v Katoviciach. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Žije a tvorí v Ružomberku

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár