Axamitová Ivett 1967

Ivett Axamitová

sa narodila sa 11. 3. 1967 v Bratislave. Je výraznou predstaviteľkou keramickej tvorby na Slovensku. Pochádza z Ivanky pri Dunaji, kde nájdete aj jednu z jej jedinečných galérii, umiestnenú v rodnom dome. Študovala na Odbornej keramickej škole v Modre, kde získala znalosti remesla. Po absolvovaní pokračovala v štúdiu na Škole umeleckého priemyslu v odbore keramika v Bratislave u prof. Ambróza Pajdlhausera a súkromne absolvovala štúdium u Doc. Vysokej školy výtvarných umení akad. maliara Ivana Vychlopena, ktorému vďačí za veľkú podporu pri svojich umeleckých začiatkoch. Od roku 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Výtvarné aktivity a tvorba umelkyne sú mimoriadne rozsiahle. Pripravila viac než 50 samostatných výstav doma i v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár