Vychlopen Ivan 1941-1998

  • Ivan Vychlopen sa narodil 2. 5. 1941 v Novom Meste nad Váhom. 1960-66 študoval na VŠVU (prof. Matejka, Čemický). Od 1967 pôsobil ako odborný asistent na VŠVU. Ťažiskom jeho tvorby je komorná maľba, grafika, ilustrácia a tapiséria.

Mám záujem

Kontaktný formulár