Vysočan Imro 1924-1994

  • Imro Vysočan

sa narodil v Prievidzi, zomrel v Bojniciach. Známy je najmä tvorbou pre architektúru a verejný priestor. Z tejto rozsiahlej tvorby sú najznámejšie sgrafitá na vchodoch obytných budov sídliska Píly, kamenné mozaiky na posluchárňach Strojníckej fakulty SVŠT, výtvarne dotvoril budovy základných škôl a nákupných stredísk vo Vajnoroch, v Sokolciach, v Lúke nad Váhom, v Čalove, v Dunajskej Strede, v Bratislave - Pošni a Krasňanoch, železničných staníc v Dudinciach a budovy tranzitného plynovodu vo Veľkých Kapušanoch. V časoch realizácie rozsiahlej tvorby v architektúre a voľnej komornej maľbe aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1952 - 1955 na VŠVU v Bratislave ako asistent profesora Majetku a tajomník Katedry maliarstva. V rokoch 1962 - 1975 pôsobil ako docent Ústavu kreslenia pri Katedre dejín a teórie architektúry, kreslenia a modelovania Stavebnej fakulty v Bratislave.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár