Németh Ilona 1963

  • lona Németh

sa narodila 28. 1. 1963 v Dunajskej Strede. 1981-86 študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti. Po maliarskych začiatkoch, kedy sa venovala expresívnej maľbe (typickej pre 80. roky) sa 1990 predstavila na slovenskej scéne multimediálnou inštaláciou Labyrint, kde kombinovala maľby balov sena s reálnymi snopmi a videom – výsledkom bolo heterogénne prostredie. Jej inštalácie sú charakteristické konfrontáciou prírodných a technických materiálov a vypovedajú o ľudskej (aj ženskej) existencii, často provokujú a evokujú silné emocionálne zážitky. Objekt Polyfunkčná žena (pôvodne vytvorený pre Výročnú výstavu SCCA) sa 1996 dostal do prestížnej Ludwigovej zbierky súčasného umenia v Budapešti, kde sa podľa slov jej kurátorky stal základným kameňom feministického diskurzu zbierky. Fotografický prepis diela je predložený na tejto aukcii. 2001 bola Ilona Németh vybratá, aby reprezentovala Českú a Slovenskú republiku na 49. Bienále umenie v Benátkach (s J. Surůvkom) – v spoločnej inštalácií Pozvanie na návštevu kulminuje jedna línia autorkinej tvorby, v ktorej sa prelína súkromné s verejným, reálny život s umením. Németh je držiteľkou Ceny Mladý slovenský výtvarník roku 1998 a ceny Mihály Munkácsy Prize ministerstva národného kultúrneho dedičstva v Budapešti. Je zastúpená v maďarských i slovenských výtvarných zbierkach.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár