Condoy Honoré Garcia 1900-1953

  • Honoré Garcia Condoy

sa narodil 21. 11. 1900 v Zaragoze, zomrel 1. 1. 1953 v Madride. 1915 začal študovať na Škole krásnych umení v Zaragoze. Rozhodol sa podpisovať svoje diela upraveným priezviskom po matke: Condoy (Condón). 1918 usporiadal samostatnú výstavu v rodnom meste. 1929 vystavoval v Barcelone. Po výstave odišiel do Madridu, potom do Paríža. Zoznámil sa s dielami Laurensa, Zadkina, Brancusiho, Arpa. 1933 krátko pobudol v Paríži, zúčastnil sa konkurzu o Cenu mesta Ríma, ktorú vyhral. Odišiel do Talianska, usadil sa v Ríme, kde žil a tvoril v duchu kubizmu až do 1936. 1936 vystavoval na Bienále v Benátkach. Odchádza do Belgicka. 1937 odrezaný od vlasti, kde zúrila občianska vojna, sa vrátil do Paríža, kde sa usadil. V prvých rokoch po vojne sa autorova tvorba pohybuje v škále od klasicizujúcej figúry cez expresívnu štylizáciu tvaru k abstraktným priestorovým kompozíciám. 1948 strávil šesť mesiacov v Československu. Samostatne vystavoval v Prahe a Bratislave. 1952 sa zhoršil jeho zdravotný stav a odchádza do Španielska.

Mám záujem

Kontaktný formulár