Čápová Hana 1953

Hana Čápová

sa narodila 24. apríla 1956 v Prahe, kde doteraz pôsobí ako maliarka, grafička, ilustrátorka dvoch desiatok kníh, ale aj ako tvorkyňa známok a ex libris. Vyštudovala Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe. Patrí medzi členov Spolku grafikov Hollar. Tvorba Hany Čápová bola ohodnotená množstvom českých i zahraničných ocenení, napr. Čestné uznanie na Medzinárodnej výstave miniatúr v kanadskom Toronte či Čestné uznanie na bienále EXL, Malbork, Poľsko.

Mám záujem

Kontaktný formulár