Zorkóczy Gyula 1873-1932

  • Gyula Zorkóczy

sa narodil 1873 v Nagyrőce. Študoval na súkromnej kresliarkej škole B. Székelyho. Neskôr pôsobil ako učiteľ kreslenia. Od 1917 sa zúčastňuje výročných výstav v Műcsárnoku a Nemzeti Salone predovšetkým svojimi naturalistickými krajinomaľbami.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár