Benczúr Gyula 1844-1920

  • Gyula Benczúr

sa narodil 28.1.1844 v Nyíregyházy, zomrel 16.7.1920 v Szécsény-Dolány v Maďarsku. 1860-61 študoval na súkromnej maliarskej škole Klimkovičovcov v Košiciach, 1861-69 na AVU v Mníchove. 1910 člen korešpondent UAV. Od 1876 prof. na AVU v Mníchove, 1883 sa stal riaditeľom Majstrovskej maliarskej školy v Budapešti, ktorú sám založil. Venoval sa kresbe i maľbe, mal neobyčajné koloristické vlohy. Tvoril diela s romantickou tematikou jako oslavy predstaviteľov a udalosti z uorských dejín. Maľoval aj mytologické témy, venoval sa portrétom.

Mám záujem

Kontaktný formulár