Alviani Getulio 1939-2018

  • Getulio Alviani

je považovaný za kľúčovú osobnosť internacionálneho kinetizmu. Už od detstva prejavoval talent pre dizajn a geometrickú kresbu. Študoval v Benátkach  na strednej umeleckej škole. O štúdium mal však malý záujem, radšej trávil  čas v benátskych múzeách v rozjímaní nad klasickými dielami. Jeho prvé umelecké diela boli tzv. "drôty", inšpirované „energetickou silou“ leteckých elektrických drôtov.Neskôr bol fascinovaný leštenými hliníkovými plechmi v továrni, v ktorej pracoval: po ich ďalšom leštení a úpravách povrchu vytvoril prvé  "SUPERFICI“ – vibrujúce textúry povrchov, ktorými získava medzinárodné uznanie. Na základe týchto experimentov bol pozvaný na  prestížnu výstavu "Nové tendencie“ v Záhrebe. Vystavuje a neskôr aj spolupracuje s ďalšími umelcami obdobného smerovania, akými boli Julio Le Parc, François Morellet a Enrico Castellani. Aktívne sa podieľa na projektoch Groupe de Recherche d'Art Visuelle v Paríži. Odchádza do Milána, priatelí sa s Pierom Manzonim a Luciom Fontanom, spolupracuje aj s ďalšími slávnymi umelcami:  Maxa Billom  a Josefom  Albersom. 1964 úspešne vystavuje na Bienále v Benátkach, spoločne s Enricom Castellanim. V nasledujúcich rokoch Alviani dosiahne definitívne medzinárodné uznanie: na Documenta v Kasseli vystavuje veľký  vibrujúci povrch. 1965 sa významným spôsobom podieľal na „výstave desaťročia“ - Sensitive Eye v MoMa v New Yorku. Narodil sa 5.9.1939  v Udine. Pôsobil v Benátkach, od 1962 v Udine. Od 1970 neustále cestoval, predovšetkým do Južnej Aneriky. Na požiadanie Jesúsa Rafaela Sota sa ujal vedenia  Soto Museum of Modern Art, Ciudad Bolívar vo Venezuele. Bol opakovane pozývaný na Bienále v Benátkach  (1984, 1986 a 1993), od roku 2000 účasť na mnohých významných výstavách – Trienále v Miláne, Graz - Kunsthaus, Siena - Palazzo delle Papessa, Rím Académie de France, Bienále Buenos Aires, putovná expozícia "Svetlo, pohyb a programovanie"vo významných nemeckých múzeách a na Rímskom Quadriennale. Alvianiho práce sú aktívne obchodované na talianskych a medzinárodnych  aukciách.

Mám záujem

Kontaktný formulár