Štrba Gabriel 1932

  • Gabriel Štrba

sa narodil 6. 4. 1932 v Santovke. Študoval na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, ktorú absolvoval roku 1952. V rokoch 1952-58 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe /prof. K. Svolinský/. Potom pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckopriemyselnej v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne grafike a kresbe, ilustrovaniu kníh pre deti a mládež ako aj krásnej literatúry a poézie, známkovej i plagátovej tvorbe a tvorbe ex libris.

Mám záujem

Kontaktný formulár