Muzika František 1900-1974

  • František Muzika

sa narodil 26. 6. 1900 v Prahe a zomrel 1. 11. 1974 tamtiež. Maliar, ilustrátor, typograf a scénograf. 1918 - 1924 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Jana Štursa. Potom odišiel do Paríža, kde v rokoch 1924 - 1925 pokračoval v štúdiách na Académie des Beaux Arts. 1945-1970 pôsobil ako profesor na VŠUP v Prahe vo Špeciálnom ateliéri úžitkovej grafiky, knižnej úpravy a plagátu. 1921 vstúpil do Devětsilu, ale hneď nasledujúci rok prešiel do SVU Mánes. Ďalej bol členom Nové skupiny. Od 1927 spolupracoval s Otakarom Štorch-Marien a stal sa umeleckým riaditeľom nakladateľstvo Aventinum a redaktorom časopisu Musaion, neskôr pracoval pre nakladateľstvo Melantrich. Bol tiež významným scénografom, navrhol cez 100 výprav, z toho v rokoch 1927-1947 urobil 43 výprav pre Národné divadlo v Prahe.Bol tesne zviazaný s medzivojnovým avantgardnými prúdmi a vo svojich úpravách uplatňoval výrazový repertoár "novej typografie".

Mám záujem

Kontaktný formulár