Hübel František 1934-1978

  • František Hübel
sa narodil roku 1934 v Krásne nad Kysucou, zomrel roku 1978 v Bratislave. Po ukončení štúdia v Grafickom oddelení VŠVU v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka (1953 - 1959) pôsobil v rokoch 1962 až 1968 ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, neskôr v slobodnom povolaní. Bol dlhoročným členom výtvarnej komisie vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave. Venoval sa ilustrácii, grafike, voľnej kresbe, maľbe a monumentálnej tvorbe. Vystavoval s tvorivou skupinou Život, zúčastňoval sa na výstavách slovenskej ilustračnej tvorby doma i v zahraničí. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacero ocenení (1959 Zlatá medaila za ilustráciu, Lipsko, 1966, 1968, 1971, Ceny vydavateľstva Mladé letá, Bratislava...). Jeho maliarske dielo bolo pre verejnosť objavené po jeho predčasnej, tragickej smrti.

Mám záujem

Kontaktný formulár