Emler František 1912-1992

  • František Emler

sa narodil v Přelouči, zomrel v Prahe. Český maliar, kresliar, grafik, ilustrátor, scénograf. Študoval na AVU v Prahe u prof O. Nejedlého. Zamiloval si juh Európy, študoval v Ríme u prof. Carla Silveriho na Accademia di belle arti. Po vojne absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla. V rokoch 1947 – 1949 študoval v ateliéri André Lhota v Paríži, súčasne bol zapísaný na École nationale supérieure des Beaux arts u prof. Duclose a R. Camiho. Je zastúpený v zbierkach Národnej galérie, GHMP ai. V roku 1938 získal Taliansku cenu a celoročné štipendium v Taliansku, roku 1948 Cenu Fadeleine Bunoust na Salon National v Paríži. Ďalej získal množstvo cien a čestných uznaní za ilustrácie kníh.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár