Morellet Francois 1926-2016

  • François Morellet

sa narodil 30. 4. 1926, zomrel 10.5. 2016. Francúzsky  maliar, sochár a kinetista.  Jeho rané dielo predznamenávalo minimalistické a konceptuálne umenie a hralo významnú úlohu v rozvine  povojnovej línie geometrického umenia. Po krátkom období figuralistiky  sa od roku 1950 obrátil k abstrakcii a prijal obrazový jazyk jednoduchých geometrických foriem: čiary, štvorce a trojuholníky zostavené do dvojrozmerných kompozícií. 1961 bol jedným zo zakladateľov Groupe de Recherche d'Art Visuel (GRAV) spolu s umelcami,  akými boli Francisco Sobrino, Horatio Garcia-Rossi, Hugo DeMarco, Julio Le Parc, Jean-Pierre Yvaral (syn Victora Vasarelyho) ), Joël Stein, Vera Molnár a François Molnár.  

Mám záujem

Kontaktný formulár