Scepi Franco 1943

  • Franco Scepi

začiatkom šesťdesiatych rokov, ovplyvnený spoluprácou s Andy Warholom a pôsobením v reklamnej sfére, nadviazal na trend privlastňovania si cudzích výtvarných vzorov, vizuálnych odkazova a reklamných značiek v duchu pop-artovej stratégie. Scepi v nasledujúcich rokoch pracoval výhradne s vlastnými dielami. Tie podrobil energickému zásahu, aktu zmeny kontextu. Dekoláž a expresívne maliarske gesto posúvajú jeho vstup do vlastných diel až k hranici subverzívneho zásahu. Tieto diela tituluje názvom Over Ad´Art. Prostredníctvom rôznych médií (fotografia, maľba, socha) sa vyjadruje k témem ako enviromentálny vandalizmus, sociálna nespravodlivosť, anorexia či humanitárna pomoc. Dlhé roky pracoval ako dvorný dizajnér pre svetoznámu taliansku firmu CAMPARI. Okrem reklamy sa venoval filmovej réžii, videoratu a performance, navrhoval filmové plagáty (Brian De Palma, Werner Fassbinder).

Mám záujem

Kontaktný formulár