Erdélyi Ferencz 1904-1959

  • Ferencz Erdélyi

študoval  na Umeleckoremeselnej škole v Budapešti (1919-20, prof. Helbing). Okrem rodnej Budapešti študoval aj na ďalších významných školách v Európe, ako Real Academie de Bellas Artes de San Fernando v Madride či na prestížnej univerzite Sorbonne a École du Louvre v Paríži. Erdélyiho štýlovo vychádzal  z európskeho klasicizmu. Počas nástupu fašizmu v Európe sa čoraz menej sa orientoval na historickú maľbu. Začali prevažovať námety týkajúce sa vojny, bolesti a ľudskej sily. 1939 emigroval do Spojených štátov. Žijúc v New Yorku a v Chicagu, dostával zákazky od bohatých mecenášov. Potom sa usídlil sa na južnom pobreží Spojených štátov, v Los Angeles. Tu jeho tvorba dozrela a začal sám seba považovať za amerického maliara. Jeho najznámejšie diela z tejto doby zahŕňajú figurálne maľby imigrantov, robotníkov, tanečníkov a ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.

Mám záujem

Kontaktný formulár