Kostka Ferdiš 1878-1951

  • Ferdiš Kostka

sa narodil 11. 10. 1878 v Stupave, zomrel 28. 7. 1951 v Bratislave. V rokoch 1891–94 pôsobil ako učeň v rodinnej dielni. Po zložení tovarišských skúšok 1894 u vdovy Kittovej v Modre tu aj krátky čas pôsobil v keramickej dielni. Vandrovnícke roky 1899–1902 prežil vo Viedni. Od 1913 viedol rodinnú dielňu spolu s bratom Jánom. Výrobky kostkovskej dielne boli na Svetovej výstave v Paríži (1895), Budapešti (1897) a v Bruseli (1897). 1925 vystavoval v samostatnej vitríne na medzinárodnej výstave dekoratívno – úžitkových umení v Paríži. Ocenenie za keramické plastiky na Svetovej výstave v Paríži mu prinieslo viaceré objednávky okrem iného aj pre Pražský hrad a SNM v Martine i Bratislave.

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár