Móczik Felicián Jozef 1861-1917

  • Felicián Jozef Móczik

sa narodil 9.9. 1861 v Banskej Štiavnici, zomrel 18.8. 1917 v Bratislave. Učil sa za stolára, potom študoval teológiu, do rehole františkánov vstúpil roku 1883. 1893 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kantor vo františkánskom kostole v Bratislave, Malackách, 1893-1900 v Budapešti, kde krátko navštevoval konzervatórium a výtvarnú akadémiu. Po sprísnení rehoľného poriadku z rehole vystúpil a pôsobil ako svetský kňaz. Vychovávateľ a učiteľ hudby a výtvarného umenia detí arcikniežaťa Fridricha v Bratislave, po ich maturite dvorný kaplán, slúžil v kostole uršulíniek. Je považovaný za relatívne okrajového predstaviteľa hornouhorského plenérizmu druhej polovice minulého storočia. Felicián Moczik bol predovšetkým krajinár, maľoval v „barbizonskom“ štýle Ladislava Mednyánszkeho. Spracovával i náboženské témy (Kristus, Madona). Jeho diela sú v majetku Mestského múzea v Bratislave a Slovenskej národnej galérie.

Mám záujem

Kontaktný formulár