Púček Ever 1931

  • Ever Púček

sa narodil 21. 12. 1931 vo Vrútkach. Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Karlovych Varoch, potom na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Zúčastňuje sa na výstavách doma i v zahraničí. Do slovenského povedomia vstúpil v roku 1957 na prvej výstave Skupiny Mikuláša Galandu v Žiline. Od roku 1964 žije v Bratislave. Jeho tvorbu charakterizuje príklon k jednoduchému geometrickému tvaru, často na hranici abstrakcie. Pre Púčeka sú charakteristické viaceré okruhy tvorby: poľné strašiaky, rozprávky, hrady, zvieratá. S jemnou iróniou reaguje na súčasný svet, vracia sa k motívom slovenskej dediny, často sa inšpiruje aj rozprávkami a fantáziou.

Mám záujem

Kontaktný formulár