Semian Ervín 1921-1965

  • Ervín Semian

sa narodil 24. 1. 1921 v Devičom pri Zvolene, zomrel 20. 12. 1965 v Bratislave. 1941-1943 študoval ako mimoriadny poslucháč na Oddelení kreslenia a maľovania bratislavskej Vysokej školy technickej (prof. Benka, Mallý, Schurmann, Mudroch). 1945 zakladajúci člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. 1946 bol na študijnom pobyte v Paríži. Život ukončil dobrovoľnou smrťou.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár