Filla Emil 1882-1953

  • Emil Filla

sa narodil 4. 4. 1882 v Chropyně, zomrel 7. 10. 1953 v Prahe. Od 1906 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Člen legendárnej pražskej expresionistickej skupiny OSMA, s ktorou začal vystavovať.(1907, 1908). Od 1907 cesty do Francúzska. Od 1909 člen spolku Mánes. 1911-1914 člen Skupiny výtvarných umelcov. 1932 v Mánesi jubilejná výstava. Po 1945 sa stáva profesorom Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe.

Mám záujem

Kontaktný formulár