Koszeghy-Winkler Elemér 1882-1954

  • Elemér Koszeghy-Winkler

sa narodil 1. 2. 1882 v Ružomberku, zomrel 4. 9. 1954 v Budapešti. Študoval právo v Bratislave, potom navštevoval budapeštiansku školu modelového kreslenia a výtvarnú akadémiu vo Viedni. Úradník na Ministerstve kultúry a školstva v Budapešti, 1908-14 tajomník inšpektorátu múzeí a knižníc, 1914-18 riaditeľ múzea v Košiciach, 1923-35 tajomník Spišskej historickej spoločnosti v Levoči, hlavný redaktor Szepesi hiradó. Pre účasť na horthyovskej iredente bol nútený v 2. polovici 30. rokov opustiť CSR, presídlil do Budapešti, kde bol 1939-45 riaditeľom Umelecko-priemyselného múzea.

Mám záujem

Kontaktný formulár