Majsch Eduard 1845-1904

  • Eduard Majsch
sa narodil 10. 10. 1841 v Bratislave, zomrel 31. 5. 1904 tamže. 1864–69 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni u Wurzingera a Mayera, 1870–74 na oddelení historického maliarstva u E. Engertha. Podnikol študijné cesty do Talianska a Francúzska. Od 1880 pôsobil v Bratislave, mal súkromnú maliarsku školu a ateliér. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom bratislavského umeleckého spolku Kunstverein. Vystavoval v Bratislave (1883, 1902, 1903, 1955, 1972, 1977, 1980, 1985), Viedni (1873, 1877), Prahe a Lipsku. Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v zbierkach Galérie mesta Bratislavy.

Mám záujem

Kontaktný formulár