Spannerová Edita 1919-1990

  • Edita Spannerová

sa narodila 7. 6. 1919 v Prešove. Jej prvé kroky usmerňoval občasnými korekciami Aurel Ballo. V rokoch 1934-38 navštevovala Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti, po návrate do Prešova sa zoznamuje s olejomaľbou v ateliéri Mikuláša Jordána. V r. 1941-43 opäť v Budapešti na Umelecko-priemyselnej škole navštevuje garfické oddelenie a súkromnú školu K. Koffána. V roku l946 sa vydala za kolegu Júliusa Nemčíka. V roku 1954 sa presťahovali z Košíc do Bratislavy, kde 24.11.1990 zomrela.

Mám záujem

Kontaktný formulár