Sadovská Dorota 1973

Dorota Savská

sa narodila 5. 2. 1973 v Bratislave. 1987-1991 študovala na SUPŠ v Bratislave, oddelenie textilu u Karola Pichlera. 1991- 97 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (štúdium ukončila v Otvorenom ateliéri R. Sikoru). V roku 2004 tu obhájila titul Doktor umenia (ArtD.). 1993 študijný pobyt na Akadémii v Stuttgarte. 1997–99 pokračovala v štúdiu na École Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku, záverečný ročník absolvovala pod tútorstvom Madame Orlan. 1999-2000 pedagogicky pôsobila ako asistentka prof. Fischera. Je laureátkou ceny Martina Benku za rok 2006. 1997, 1998, 1999 a 2001 bola finalistkou Ceny Mladý slovenský výtvarník resp. Ceny Oskára Čepana. Ďaľšie ocenenia (výber): 2015 Gerfried Stocker Award, Takamatsu Media Art Festival, Japonsko; 2008 Cena Nadácie Tatra banky za umenie; 2006 Cena Martina Benku. . Od roku 1995 až do súčasnosti realizovala desiatky významných samostatných výstav a zúčastnila sa ťažiskových skupinových výstav v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

Mám záujem

Kontaktný formulár