Dováľová Denisa 1981

  • Denisa Dováľová

(rod. Spodniaková), sa narodila v Lučenci. Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ateliér súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho. Pracuje s jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom. Vytvára svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno – technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom zbavuje architektúru, ťažký priemysel a stroje  bezútešnosti. Okrem voľnej výtvarnej tvorby pôsobí aj v oblasti výtvarnej edukácie detí, mládeže, dospelých a seniorov.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár