Majerník Cyprián 1909-1945

  • Cyprián Majerník

sa narodil 24. 11. 1909 vo Veľkých Kostoľanoch pri Trnave, zomrel 4. 7. 1945 v Prahe. 1924-26 študoval na Strednej hospodárskej škole v Košiciach, 1926 bol žiakom súkromnej školy G. Mallého v Bratislave (priateľstvo s Mudrochom a Želibským). 1926-31 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Obrovský). 1931-32 bol na študijnom pobyte v Paríži (do Prahy sa vrátil na jar 1932). 1933 účasť na výstave Slovenska v Prahe. 1935 prvé príznaky sclerosis multiplex. 1935 samostatný debut vo výstavnej sieni Elánu v Prahe ohlasujúci nástup jeho generácie. 1937 spolupracoval s K. Šourkom na príprave výstavy Staré umenie na Slovensku v Prahe. 1940 samostatná výstava v Alšovej sieni Umeleckej besedy v Prahe. V 1941 a 1943 krátke návštevy Slovenska. Člen pražskej Umeleckej besedy ( 1942 dostal výročnú cenu Umeleckej besedy za obraz Jazdci). 1946 vyznamenaný Národnou cenou za vedu a umenie in memoriam, 1947 Štátna cena in memoriam.

Mám záujem

Kontaktný formulár