Sirka Boris 1981

  • Boris Sirka

sa narodil 8. 9. 1981 v Snine. 1996-2000 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 2000 -2006 na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, Katedra výtvarných umení a intermédií (prof. Szantpétery a Sikora). 2003 finalista súťaže Cena Oskára Čepana. 2007 finalista ceny Maľba 2007. 2003 absolvoval stáž na AVU Praha v Ateliéri nových médií u prof. M. Bielického. Od roku 2003 sa pravidelne prezentuje na výberových prehliadkach súčasnej maľby. Venuje sa maľbe, fotografii, inštalácii, animácii.

Mám záujem

Kontaktný formulár