Hoffstädter Bedrich 1910-1954

  • Bedrich Hoffstädter

sa narodil 15. 11. 1910 v Trenčíne, zomrel 10. 8. 1954 v Liptovskom Mikuláši. 1928-30 študoval na Ukrajinskej akadémii v Prahe (prof. Kulec), 1931-36 na akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak). 1932 na študijnej ceste do Drážďan, 1936 na trojmesačnom pobyte v Paríži. 1938 krátko učiteľ kreslenia v Liptovskom Mikuláši, inak žil do 1949 v Prahe. Od 1949 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Bratislave, od 1951 docent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1940-45 člen Umeleckej besedy v Prahe, 1948 predseda Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. 1934 sa zúčastnil na výstave Spolku slovenských umelcov v Pardubiciach, samostatne debutoval 1939 v Prahe. Ďalšie samostatné výstavy mal v Prahe (1943, 1946), Trenčíne (1947), Liptovskom Mikuláši (1956). Súborné výstavy mal v Bratislave (1955, 1971, 1990, Slovenská národná galéria), Trenčíne (1971, Galéria M. A. Bazovského), Prahe (1956).

Mám záujem

Kontaktný formulár