Berkes Antal 1874-1938

  • Antal Berkes

sa narodil v Budapešti, zomrel tamtiež. 1889-1894 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Jeho diela sú v majetku Maďarskej národnej galérie.

Mám záujem

Kontaktný formulár