Serbutovsky Andriy 1923-2006

  • ANDRIY SERBUTOVSKY (1923, Poltava – 2006, Poltava)

V roku 1994 získal ocenenie Čestného umelca Ukrajiny, člen Zväzu umelcov ZSSR (1961), Člen vedenia Zväzu umelcov Ukrajiny. (1968-1973). Venoval sa portrétu, zátišiam, krajinárstvu.  Zúčastnil sa viacerých národných aj medzinárodných výstav. Jeho diela sa nachádzajú v múzeách na Ukrajine a aj v mnohých súkromných zbierkach na Ukrajine aj vo svete.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár